VALMISMATKOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 

Valmismatkaa koskevat Ruotsin matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien yhdistyksen (SRF) yleiset sopimusehdot siinä muodossa kuin niistä on alan kesken sovittu 28. kesäkuuta 2018 sekä matkanjärjestäjän erityisehdot, jotka on kerrottu sivulla Sembon matkaehdot.

Matkanjärjestäjällä on oikeus soveltaa yleisistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos matkan erikoisluonne, kuljetustavan erityisjärjestelyt (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erikoisluonteesta johtuen poikkeavat majoitusehdot tai erikoiset olosuhteet kohteessa siihen oikeuttavat. Erityisehdot eivät voi rikkoa valmismatkojen sääntöjä matkailijan vahingoksi.
Yleiset- ja erityisehdot ovat osa sopimusta.

 

1. SOPIMUS

 

1.1 Sopimus tulee sitomaan kaikkia osapuolia, kun matkanjärjestäjä vahvistaa matkustajan tilauksen kirjallisesti, ellei muusta ole sovittu. Matkanjärjestäjän on vahvistettava matkustajan tilaus viivytyksettä. Valmismatkasopimuksissa ei ole peruutusoikeutta.

 

1.2 Päämatkustaja on henkilö, jonka nimissä sopimus tehdään. Päämatkustaja mainitaan matkustusasiakirjoissa ensimmäisenä tai muulla selkeällä tavalla. Päämatkustaja on vastuussa sopimuksen ehtojen mukaisesta maksusta. Päämatkustajan on tehtävä kaikki muutokset ja peruutukset. Tästä voidaan poiketa, jos päämatkustaja sairastuu vakavasti eikä voi tehdä muutosta tai peruutusta. Päämatkustaja on vastuussa oikeiden varaustietojen antamisesta sopimukseen osallisten muiden matkustajien puolesta. Kaikki maksun palautukset tehdään päämatkustajalle.

 

1.3 Jos matkustaja on iältään alle 18-vuotias ja matkustaa ilman huoltajaa, siitä on ilmoitettava varaushetkellä. Jotkin matkat voivat edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Tiedot annetaan varaushetkellä.

 

1.4 Varausvahvistuksessa annetut lähtö- ja paluumatkan ajat ovat alustavia. Matkanjärjestäjän tulee, mikäli mahdollista ja niin pian kuin mahdollista, ei kuitenkaan myöhemmin kuin 20 päivää ennen lähtöä, määrittää matkan lähtöaika.

 

1.5 Matkanjärjestäjän tulee antaa yleisiä tietoja passista ja viisumista.

 

1.6 Matkanjärjestäjän tulee antaa yleisiä tietoja matkakohteen terveysmääräyksistä.

 

1.7 Valmismatkasopimukseen sisältyy jatkomatkajärjestelyjä tai muita erityisjärjestelyjä vain, jos ne varattiin yhdessä samaan aikaan valmismatkapalveluun sisältyvien palveluiden kanssa tai jos ne myytiin yhdessä muiden palvelujen kanssa kokonaishintaan.

 

1.8 Kaikki matkustajan pyytämät erikoispalvelut sisältyvät sopimukseen vain, jos matkanjärjestäjä on ne erityisesti vahvistanut kirjallisesti.


1.9 Matkustajan on tarkastettava varaustiedot/matkustusasiakirjat heti niiden vastaanottamisen jälkeen kaikkien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, mukaan lukien että nimet on kirjoitettu oikein ja vastaavat passeissa olevia. Virheet on korjattava mahdollisimman pian. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden veloittaa todellisia virheellisten tietojen korjaamisesta aiheutuneita kuluja vastaavan korvauksen sekä korjaamisesta aiheutuneesta työstä kohtuullisen korvauksen. Jos virhe johtui matkanjärjestäjästä tai matkanjärjestäjän lukuun toimivasta osapuolesta, korjaukset tulee tehdä maksutta matkustajalle.

 

1.10 Päämatkustajan tulee ilmoittaa välittömästi matkanjärjestäjälle kaikista muutoksista postiosoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai muihin tietoihin, joilla on merkitystä matkanjärjestäjän kykyyn saada yhteys matkustajaan.

 

1.11 Joillakin matkoilla on osallistujien vähimmäismäärä matkan toteuttamiselle. Tässä tapauksessa matkustajalle kerrotaan siitä selkeästi varaushetkellä.

 

1.12 Jos lentoliput ovat osa valmismatkaa, ne on käytettävä oikeassa järjestyksessä. Siten matkustaja ei voi käyttää vain paluulippua, kun meno- ja paluuliput on varattu, tai vain lippuja osalle lentoreitistä. Jos lippua ei käytetä alusta asti, kaikki muut osat matkaa peruutetaan.

 

2. HINTA JA MAKSAMINEN

 

Hinta on ilmaistava tavalla, josta selviää matkan kokonaishinta. Hintaan sisältyvät kaikki sopimukseen kuuluvat palvelut sekä pakolliset lisämaksut, verot ja muut maksut.

 

2.2 Matkustajan on maksettava matkan hinta sopimukseen merkittyyn päivään mennessä.

 

2.3 Varausvahvistuksen yhteydessä matkanjärjestäjä voi veloittaa ensimmäisen osamaksun (varausmaksun). Varausmaksun tulee olla kohtuullinen suhteessa matkan hintaan ja yleisiin olosuhteisiin.

 

2.4 Jos matkustaja ei maksa matkan hintaa sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa sopimus ja veloittaa kohtuullinen korvaus.

 

2.5 Ellei muuta mainita, matkan hinta perustuu kahden henkilön majoittamiseen jaetussa kahden vuoteen huoneessa. Jos yksi henkilö majoitetaan kahden vuoteen huoneessa tai suuremmassa yhtä useammalle vieraalle tarkoitetussa huoneessa, matkanjärjestäjällä on oikeus veloittaa lisämaksu.

 

2.6 Matkanjärjestäjän on myös ilmoitettava matkustajalle kaikista mahdollisesti veloitettavista lisäkuluista.


3. MATKUSTAJAN MUUTOS- JA PERUUTUSOIKEUS

 

3.1 Matkustajalla on oikeus muuttaa sopimusta, jos matkanjärjestäjä siihen suostuu. Sopimuksen muuttaminen voi aiheuttaa matkustajan maksettavaksi lisäkustannuksia matkanjärjestäjältä tai muilta osapuolilta.

 

3.2 Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden pyytää matkustajalta hyvitystä matkanjärjestäjälle peruutuksesta aiheutuneista kustannuksista.
Matkanjärjestäjä voi määrittää kohtuullisen peruutuksen ajankohtaan perustuvan vakioperuutusmaksun. Jos matkanjärjestäjä ei ole määrittänyt mitään vakioperuutusmaksua, matkanjärjestäjä on oikeutettu kohtuulliseen peruutusmaksuun.


4. MATKUSTAJAN OIKEUS SIIRTÄÄ SOPIMUS TOISELLE

 

4.1 Matkustajalla on oikeus siirtää sopimus kenelle tahansa toiselle henkilölle, joka täyttää kaikki matkalle osallistumisen edellytykset. Sellaisena edellytyksenä voi esimerkiksi olla, että kuljetusyhtiö tai muu voimassa olevien sääntöjen mukaan matkanjärjestäjän lukuun toimivan osapuolen on hyväksyttävä matkustajan muutos. Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle sopimuksen siirtämisestä kohtuullisessa ajassa ennen lähtöä. Viimeistään seitsemän päivää ennen lähtöä annetut ilmoitukset katsotaan lähetetyksi riittävän ajoissa.

 

4.2 Matkanjärjestäjä voi veloittaa kohtuullisen maksun sopimuksen siirrosta. Maksu ei saa ylittää matkanjärjestäjälle siirrosta aiheutuvia kustannuksia. Matkanjärjestäjän tulee esittää kustannusten maksutapa.

 

4.3 Siirtäjä ja siirronsaaja ovat yhdessä maksuvelvollisia matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle kaikista matkasta maksamatta olevista maksuista ja siirrosta aiheutuvista lisäkuluista.


5. MUUTOKSET ENNEN LÄHTÖÄ

 

5.1 Muutokset sopimusehtoihin
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa sopimusta, mikäli matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle muutoksesta selkeällä helposti ymmärrettävällä tavalla luotettavan viestivälineen kautta. Jos muutos on vähämerkityksellinen, kuten vähäinen muutos lentojen lähtöaikoihin, matkustajalla ei ole oikeutta hinnanalennuksiin tai vahingonkorvauksiin. Jos matkaan tulee merkittävä muutos, matkustajalle pitää, mikäli mahdollista, tarjota vaihtoehtoista matkaa tai oikeutta irtisanoa sopimus ilman peruutusmaksua.

 

5.2 Hintamuutos
5.2.1 Matkanjärjestäjä voi nostaa matkan hintaa, jos hinnankorotus johtuu polttoainekulujen, verojen tai julkisoikeudellisten maksujen taikka valuuttakurssien muutoksesta.
5.2.2 Matkan hintaa voidaan korottaa matkanjärjestäjälle aiheutuneiden kulujen matkustajan osuutta vastaavalla summalla. Hinnankorotusoikeus on voimassa vain, jos kustannusten kokonaismäärä nousee yli 100 SEK varausta kohden.
5.2.3 Matkan hintaa tulee laskea, jos matkanjärjestäjän kulut vähenevät yllä mainituista syistä yhteensä vähintään 100 SEK varausta kohden. Matkanjärjestäjä voi vähentää todelliset hallinnolliset kulut kustannusten laskiessa.
5.2.4 Matkanjärjestäjän tulee ilmoittaa matkustajalle hintamuutoksista mahdollisimman pian. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen selostus muutoksesta ja laskelma.
5.2.5 Hintaa ei saa korottaa eikä alentaa viimeisten 20 päivän aikana ennen sovittua lähtöpäivää.
5.2.6 Matkanjärjestäjä voi erityisehdoissaan luopua oikeudestaan nostaa hintaa ehtokohdan 5.2.1 mukaisesti. Siinä tapauksessa matkanjärjestäjän ei myöskään tarvitse laskea hintaa ehtokohdan 5.2.3 mukaisesti.


5.3 Matkustajan oikeus irtisanoa sopimus ilman peruutusmaksua
5.3.1 Jos matkustaja haluaa irtisanoa sopimuksen merkittävän muutoksen takia, esim. jos hinta on noussut yli 8 % matkapaketin kokonaishinnasta, matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sopimuksen irtisanomisestaan matkanjärjestäjän määrittämässä kohtuullisessa ajassa hetkestä, jona matkanjärjestäjä ilmoitti matkustajalle muutoksesta. Jos matkustaja ei noudata yllä mainittua, sopimus sitoo matkustajaa uudessa muodossaan.
5.3.2 Jos valmismatkasopimus irtisanotaan, matkanjärjestäjän tulee maksaa takaisin koko matkahinta ilman kohtuutonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen irtisanomisesta.

 

5.4 Matkanjärjestäjän ja matkustajan oikeus irtisanoa sopimus väistämättömän poikkeustapahtuman sattuessa
5.4.1 Sekä matkanjärjestäjällä että matkustajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos valmismatkan tai matkustajien matkakohteeseen kuljettamisen toteuttamiseen vaikuttaa olennaisesti väistämätön poikkeustapahtuma matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Väistämättömiä poikkeusolosuhteita ovat esimerkiksi vakavat turvallisuusongelmat, kuten sota, terrorismi, vakavan tartuntataudin leviäminen tai luonnonkatastrofi. Näissä tapauksissa matkustajalla on oikeus irtisanoa sopimus maksamatta peruutusmaksua. Jos matkanjärjestäjä irtisanoo sopimuksen tämän kappaleen perusteella, matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen. Näissä tapauksissa matkustajalla on oikeus täyteen maksun palautukseen ehtokohdan 5.3.2 mukaisesti.
5.4.2 Matkustajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta, jos väistämätön poikkeustapahtuma oli yleisessä tiedossa sopimuksen solmimishetkellä.
5.4.3 Ruotsin tai kansainvälisiä viranomaisia tulee konsultoida tutkittaessa, onko jokin tapahtuma yllä mainitulla tavalla luonteeltaan vakava. Ulkoministeriön suositusta olla matkustamatta kohteeseen pidetään aina irtisanomisperusteena.

 

6. MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VALMISMATKASOPIMUKSEN SUORITTAMISESSA

 

6.1 Suorittamatta jättäminen
Jos matkapalvelua ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjän tulee korjata puute suorituksessa kohtuullisessa ajassa. Matkanjärjestäjää ei kuitenkaan vaadita korjaamaan puutetta, jos se on mahdotonta tai jos korjaaminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Jos matkanjärjestäjä ei korjaa puutetta, matkustajalla on oikeus hinnanalennuksiin ja vahingonkorvauksiin.

 

6.2 Merkittävät puutteet
6.2.1 Jos lähdön jälkeen merkittävää osaa sovituista palveluista ei voida tuottaa, matkanjärjestäjän tulee, jos mahdollista, järjestää vastaavia tai vähiten poikkeavia vaihtoehtoisia palveluja ilman lisäkuluja matkustajalle. Jos matkanjärjestäjä ei kykene tarjoamaan niitä, matkanjärjestäjä voi tarjota laadultaan alhaisempia vaihtoehtoisia palveluja yhdistettynä kohtuulliseen hinnanalennukseen. Matkustaja voi hylätä kyseisen vaihtoehtoisten palvelujen tarjouksen, jos näitä palveluita ei voi pitää rinnastettavina palveluihin, joita olisi tuotettu sopimuksen mukaisesti, tai jos tarjottua hinnanalennusta ei voi pitää kohtuullisena.
6.2.2 Jos matkanjärjestäjä ei kykene tarjoamaan vaihtoehtoisia palveluita tai jos matkustajalla on oikeus hylätä kyseiset vaihtoehtoiset palvelut kohdan 6.2.1 perusteella, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvauksiin.
6.2.3 Jos valmismatkan toteuttamiseen merkittävästi vaikuttavia virheitä ilmenee ja matkanjärjestäjä ei ole korjannut niitä kohtuullisessa ajassa, matkustaja voi irtisanoa sopimuksen ja on oikeutettu myös hyvityksiin ja vahingonkorvauksiin.
6.2.4 Jos matkanjärjestäjä ei kykene tarjoamaan vaihtoehtoista palvelua tai matkustajalla on oikeus kieltäytyä kyseisistä vaihtoehtoisista palveluista kohdan 6.2.1 mukaisesti tai jos matkustaja on irtisanonut sopimuksen kohdan 6.2.3 mukaisesti, matkustajalla on oikeus kotiinpaluuseen vastaavalla tavalla ilman kohtuutonta viivytystä ja ilman lisäkuluja, jos valmismatkaan kuuluu kuljetus ja matkustaja on matkakohteessa.


7. HINNANPALAUTUKSET JA VAHINGONKORVAUKSET

 

7.1 Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen maksamaan hinnanpalautuksia, jos se voi näyttää, että puute johtuu matkustajasta.

 

7.2 Matkustajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos matkanjärjestäjä näyttää puutteen johtuvan matkustajasta tai kolmannesta osapuolesta, joka ei liity valmismatkan matkustuspalveluiden tuottamiseen, tai jos puute johtuu väistämättömistä poikkeustapahtumista.

 

7.3 Jos puute johtuu matkanjärjestäjän lukuun toimivasta osapuolesta, matkanjärjestäjä vapautuu näiden ehtojen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta, vain jos matkanjärjestäjän lukuun toimiva osapuoli on vapautunut vahingonkorvausvastuusta ehtokohdan mukaisesti. Samaa sovelletaan, jos puute johtuu sopimusketjussa alempana olevan osapuolen puutteesta.

 

7.4 Oikeutta vahingonkorvauksiin ei ole matkanjärjestäjän peruuttamasta matkasta, jos matkanjärjestäjä näyttää sopimuksessa matkustajien vähimmäismääräksi sovittua harvempien henkilöiden varanneen matkan ja matkustajalle on ilmoitettu matkan peruuttamisesta kirjallisesti sopimuksessa sovitun ajan kuluessa.
Ilmoitus matkan peruuttamisesta on lähetettävä viimeistään
• 20 päivää ennen lähtöä, jos matka kestää yli 6 päivää
• 7 päivää ennen lähtöä, jos matka kestää 2–6 päivää
• 48 tuntia ennen lähtöä, jos matka kestää alle 2 päivää.

 

7.5 Näiden ehtojen mukaisiksi vahingonkorvauksiksi katsotaan korvaus pelkästä rahallisesta vahingosta, henkilövahingosta ja omaisuusvahingosta. Matkustajalla on velvollisuus rajoittaa vahinkoja mahdollisimman paljon.

 

7.6 Ellei valmismatkasäännöissä tai pakollisessa lainsäädännössä vahingonkorvausvastuuta muutoin rajoiteta, matkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on valmismatkan hinta kerrottuna kolmella. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutuneita henkilövahinkoja tai muita vahinkoja.

 

8. VAATIMUKSET

 

8.1 Matkustaja voi esittää vaateita puutteista sovituissa palveluissa, vain jos hän on ilmoittanut matkanjärjestäjälle tai jälleenmyyjälle puutteesta kohtuullisessa ajassa puutteen havaittuaan tai kun hänen olisi tullut havaita puute. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, ja jos mahdollista, matkakohteessa. Hinnanpalautusta tai vahingonkorvausta määritettäessä on huomioitava päivä jolloin matkustaja vaateen esitti, jos matkanjärjestäjä olisi voinut korjata puutteen edellä mainitusta ilmoituksesta.

 

8.2 Kohdasta 8.1 poiketen matkustaja voi esittää vaateen puutteista, jos matkanjärjestäjä tai jälleenmyyjä on toiminut törkeän tuottamuksellisesti tai kunnianvastaisesti.

 

9. MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET MATKAN AIKANA

 

9.1 Matkanjärjestäjän ohjeet
Matkustajalla on velvollisuus noudattaa matkaoppaan tai muun matkanjärjestäjän palkkaaman henkilön ohjeita kiertomatkan toteuttamiseksi. Matkustajalla on velvollisuus noudattaa matkaa ja majoittumista koskevia käytäntösääntöjä ja oltava häiritsemättä muita matkustajia tai henkilöitä. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuuksiaan merkittävästi, matkanjärjestäjä voi peruuttaa sopimuksen ilman, että matkustajalla on oikeutta korvaukseen tai maksunpalautukseen.

 

9.2 Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuus
Matkustaja on velvollinen korvaamaan tuottamuksella matkanjärjestäjälle aiheuttamansa vahingon.

 

9.3 Matkustajan muodollisuuksia koskevat velvollisuudet
9.3.1 Matkustajalla on velvollisuus noudattaa tarvittavia matkaan kohdistuvia muodollisia vaatimuksia, kuten voimassa olevan passin ja viisumin hallussapito sekä rokotusten ja vakuutuksen hankkiminen.
9.3.2 Matkustajan on suoritettava kaikki valmismatkaan kuuluvien kuljetuspalveluiden lähtöselvitykset matkasuunnitelman tai muiden matkanjärjestäjän tai kuljetusyhtiön ohjeiden mukaisesti.
9.3.3 Matkustaja on vastuussa kaikissa muodollisuuksien puutteiden aiheuttamista kustannuksista, kuten palauttamisesta kotimaahan passin puuttumisen takia, ellei puutteiden syynä ole matkanjärjestäjän tai jälleenmyyjän antamat virheelliset tiedot.
9.3.4 Matkustajan vastuulla on itse tutustua matkanjärjestäjän antamiin tietoihin.

 

9.4 Matkajärjestelyistä poikkeaminen
Matkan järjestelyistä sen alkamisen jälkeen poikkeavien matkustajien on ilmoitettava siitä matkanjärjestäjälle tai sen edustajalle.

 

10. MATKANJÄRJESTÄJÄN AVUSTAMISVELVOLLISUUS

 

Jos matkustaja kohtaa vaikeuksia matkan aikana, matkanjärjestäjällä on velvollisuus tarjota sopivaa apua ilman kohtuutonta viivytystä. Edellä mainittua apua voi esimerkiksi olla tiedottaminen terveydenhoitopalveluista, paikallisista viranomaisista tai konsuliavusta. Matkanjärjestäjällä on oikeus veloittaa kohtuullinen maksu edellä mainitusta avusta, jos tilanne on aiheutunut matkustajan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä.

 

11. SOVITTELU


Osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan keskinäiset ristiriitansa sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta keskenään. Jos osapuolet eivät pääse riidassa sopimukseen, se voidaan saattaa Ruotsin kuluttajariitalautakunnan (ARN), osoite PL 174, 101 23 Stockholm, Sweden, www.arn.se, taikka käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Riita voidaan myös antaa ratkaistavaksi EU-komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/odr.

 

Lisätietoa Keski direktiiviin perustuvia oikeuksia (EU) 2015/2302

 

Viisumit ja rokotukset

Valmismatkalain mukaan meidän on tiedotettava EU/ETA-maiden kansalaisille matkakohteissa voimassaolevista viisumivaatimuksista. Saat lisätietoja Suomen kansalaisille asetettavista vaatimuksista Luettelo viisumivaatimuksista Suomen kansalaisille maittain -sivulta osoitteesta https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_maista,_joihin_matkustaakseen_Suomen_kansalainen_ei_tarvitse_viisumia. Muiden maiden kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteys maansa lähimpään suurlähetystöön tai konsulaattiin. Jos varaat matkan jonkun toisen lukuun, olet velvollinen ilmoittamaan matkaseuralaisellesi näistä vaatimuksista.

Tarkista, onko passi uusittava tai haettava viisumia.

Saat lisätietoja Suomen kansalaisille asetettavista viisumivaatimuksista Luettelo viisumivaatimuksista Suomen kansalaisille maittain -sivulta osoitteesta https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_maista,_joihin_matkustaakseen_Suomen_kansalainen_ei_tarvitse_viisumia. Ulkoministeriön matkustustiedotteet ovat osoitteessa https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Viisumihakemuksen käsittelyaika selviää ottamalla yhteyttä matkakohteen maan suurlähetystöön siinä maassa, jonka kansalainen olet. Muista selvittää se hyvissä ajoin, koska käsittely voi kestää pitkään matkakohteesta riippuen. Jos olet muun maan kansalainen, sinun on otettava yhteyttä lähimpään suurlähetystöön tai konsulaattiin.

Suosittelemme tarkastamaan matkavakuutuksen kattavuuden. Saatat esimerkiksi tarvita lisävakuutuksen matkatavaroiden häviämisen tai vahingoittumisen, sairaanhoitokulujen tai mahdollisen sairastapauksesta tai onnettomuudesta aiheutuvasta keskeytyksestä seuraavan kotimatkan varalle. Jos sinulla on kotivakuutus, matkavakuutus yleensä sisältyy siihen. Selvitä mitä vakuutuksesi korvaa perehtymällä vakuutuskirjaan tai keskustelemalla vakuutusyhtiösi kanssa.

Muista myös ottaa oma Eurooppalainen sairaanhoitokorttisi mukaan matkalle. Se oikeuttaa sairaanhoidon ja hammashoidon palveluihin EU:ssa, ETA:ssa ja Sveitsissä ja se voidaan tilata omalta sairasvakuutusyhtiöltä/sairasvakuutuslaitokselta (Suomessa Kelalta). Kortti toimitetaan ilmaiseksi.

Venäjään, Valko-Venäjälle ja Kuubaan suuntautuville matkoille tarvitset voimassa olevan matkavakuutustodistuksen. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä vakuutusyhtiöösi.

Vammaisen on tärkeää selvittää häntä koskevat asiat ennen matkalle lähtemistä. Ota yhteys hotelliisi ja selvitä liikuntarajoitteisen kulku hotellissa ja matkakohteessa.
Muista tarkastaa saamasi rokotukset, jos matka kohdistuu Euroopan ulkopuolelle. Tämä on tärkeää, koska useissa maissa edellytetään matkustajien olevan rokotettuja yleisimpiä sairauksia vastaan ennen heidän päästämistään maahan.
Lisätietoja on Matkailijan terveysoppaassa osoitteessa http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat